Seznam publikací

Clive Belgeonne, Noemi Bravená, Petr Čáp, Agata Hummel, Abubakar Adam Ibrahim, Liudmila Kopecká, Ondřej Kopečný, Blanka Knotková-Čapková, Jana Kubelková, William Scott, Paul Vare
Skládanka témat, co hýbou světem
Varianty - Člověk v tísni o.p.s.
Varianty (kol.)
Světová škola - průvodce projektem 2015
Varianty - Člověk v tísni o.p.s.
Roland Humer
Za změnou je učitel - Příklady dobré praxe z Rakouska
Andrea Bullivant
Za změnou je učitel - Příklady dobré praxe z Velké Bri...
Kolektiv programu Varianty a British Council
Metodika programu Active citizens
British Council, Varianty - Člověk v tísni o.p.s.
Pavla Burgos Tejrovská
Antropologický výzkum proměn postojů a praktik účastník...
Varianty (kol.)
Bohouš a Dáša: Lednička plná potravin
Varianty - Člověk v tísni o.p.s.
Petra Ezzedine, Magda Faltová, Marie Heřmanová, Lenka Pavelková, Vilém Semerák
Víte kdo vám doma uklízí? Migrantky a nájemná pr...
Sdružení pro integraci a migraci, Člověk v tísni o.p.s. , Ogilvy&Mather a Národohospodářský ústav AV ČR
Petra Ezzedine a kol.
Migrantky a nájemná práce v domácnosti v České re...
Sdružení pro integraci a migraci, Člověk v tísni o.p.s. , Ogilvy&Mather a Národohospodářský ústav AV ČR
Tereza Freidingerová, Markéta Žižková & Masha Volynsky (eds.)
The Module Lecture Guide: manuál pro učitele žurnalisti...
Program migrace, Člověk v tísni, o. p. s.
Clive Belgeonne
Globální dimenze ve výuce
Redwood Press
Program Migrace
Aktualizovaná příručka dovedu to pochopit o migraci.
Člověk v tísni o.p.s.
Felcmanová A., Čáp D., Titěrová K., Vávrová P.
Rodiče - nečekaní spojenci
Varianty - Člověk v tísni o.p.s.
Kateřina Šafránková
Metodika čtenářství
Členové týmu projektu projektu „Jak efektivně vyučovat průřezová témata a současně rozvíjet čtenářství – vývoj sdružených příkladů dobré praxe pro učitele základních škol
Baví mě číst a hýbat světem
Blanka Blažková, Miroslava Belhová, Martina Nuslauerová, Martin Bjaloň
Náš společný svět
Člověk v tísni o.p.s.